Sponsors

Navigamus 2018 is supported by:

Junák – Jihočeský kraj, z.s.

Hlavní kapitanát vodních skautů