Menu

Novinky – nadpis

Novinky

Novinky – News

Separator

do Navigamu 2015 zbývá

Název akce “Navigamus” pochází z latiny a v překladu znamená “my plujeme”. Navigamus je celostátní setkání vodních skautů, které se koná každé tři roky. Námětem je vždy významná historická námořní událost, kterou mohou skauti zažít díky týmovým a skupinovým hrám, outdoorovým aktivitám a závodům. Posláním akce je setkávání se, navázání nových kontaktů a přátelství s dalšími skauty z ČR i zahraničí. Zároveň akce presentuje veřejnosti nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež, umožní jim přímou účast na nich a vodní skauting je veřejnosti představen jako mezinárodní hnutí s výchovným posláním.

8. NAVIGAMUS se konal na Sečské přehradě ve dnech 4. – 7. 6. 2015.  Tématem této významné akce byly námořní bitvy admirála Horatia Nelsona, který ve svém životě velel britskému námořnímu loďstvu ve Středozemním moři.
 
 
 

logo Navigamus 2012Ve dnech od 7. do 9. června 2012 se na Velkém Boleveckém rybníku uskutečnilo 7. celostátní setkání českých vodních skautů se zahraniční účastí. Bohatý program probíhal na vodě i na souši. Tématem akce bylo 100leté výročí první a poslední plavby Titaniku.

 

logo Navigamus 2009Ve dnech od 4. do 7. června 2009 se na vodní nádrži Rozkoš u České Skalice uskutečnilo 6. celostátní setkání českých vodních skautů se zahraniční účastí. Bohatý program probíhal na vodě i na souši. Nechyběly hromadné plavby i benátská noc. Akce se zúčastnilo 1073 účastníků, 859 osob mladších 26 let a 124 zahraničních účastníků. Za motiv tohoto ročníku byly vybrány plavby námořníka Sindibáda.

 

logo Navigamus 2006Na břehu Hlučínské štěrkovny se uskutečnil již pátý ročník setkání vodních skautů, a to ve dnech 7. – 11. 6. 2006. Hlavním tématem akce bylo 650. výročí založení Velké Hanzy, kupeckého spolku středověkých měst. Účastníci byli rozděleni do čtyř soutěžících skupin, tzv. “kvartýrů” podle oblastí, kde Hanza působila – Prusko-Livonského, Sasko- Meklenburského, Braniborsko-Pomořanského a Porýní-Vestfálska.

logo Navigamus 2003Autocamp Břehy u Přelouče se stal dalším útočištěm setkání, které s mezinárodní účastí proběhlo ve dnech 5. – 8. 6. 2003. Tento ročník byl věnován 60. výročí bitvy o Guadalcanal.

logo Navigamus 2000I v magickém roce se uskutečnilo setkání vodních skautů, tentokráte na Sečské přehradě, rovněž s mezinárodní účastí. Celkem se ve dnech 1. – 4. 6. 2000 zúčastnilo akce, jejímž mottem bylo 300. výročí pirátské republiky Tortuga, více jak 900 vodních skautů.

logo navigamus 1997I druhý Navigamus se uskutečnil s mezinárodní účastí a opět na Orlické přehradě. Setkání proběhlo ve dnech 5. – 8. 6. 1997 a tentokráte byl věnován 500. výročí obeplutí Afriky portugalským mořeplavcem Vasco de Gamou.

logo Navigamus 1994První setkání vodních skautů s mezinárodní účastí v dějinách českých vodních skautů proběhlo na Orlické přehradě ve dnech 2. – 5. 6. 1994. Libreto bylo věnováno 50. výročí invaze Spojeneckých vojsk v Normandii. Zde se také jela první regata oplachtěných pramic s originální takeláží “Scout”.

Tisk Tisk