Menu

Novinky – nadpis

Novinky

Novinky – News

Separator

do Navigamu 2015 zbývá

Do Navigamu 2015 zbývá:

Navigamus 2015

Horatio Nelson

 

 

Celorepublikové setkání vodních skautů NAVIGAMUS 2015 se konal na Sečské přehradě ve dnech 4. – 7. 6. 2015.  Tématem této významné akce byly námořní bitvy admirála Horatia Nelsona, který ve svém životě velel britskému námořnímu loďstvu ve Středozemním moři.

 

NAVIGAMUS se koná jednou za 3 roky. Této nejvýznamnější akce vodních skautů v ČR se účastní vždy kolem 1000 skautů i skautek ze všech koutů republiky z malých i velkých skautských středisek.  Tato akce je nejen příležitostí k setkání, ale také  možností ukázat všestrannost a kreativitu skautského hnutí a důležitost přírody, přátelství a bratrství všech vodních skautů v ČR.

 

O organizaci akce NAVIGAMUS 2015 se staral přístav Sedmička Pardubice a program akce připravoval přístav Eskadra Ostrava.