Menu

Novinky – nadpis

Novinky

Novinky – News

Separator

do Navigamu 2015 zbývá

Celorepublikové setkání vodních skautů NAVIGAMUS 2018 se bude konat na Lipenské přehradě ve dnech 7. – 10. 6. 2018. Tématem této významné akce budou cesty admirála Čheng Che, který podnikl mnoho plaveb téměř po celém světě.

NAVIGAMUS se koná jednou za 3 roky. Této nejvýznamnější akce vodních skautů v ČR se účastní vždy kolem 1000 skautů i skautek ze všech koutů republiky z malých i velkých skautských středisek. Tato akce je nejen příležitostí k setkání, ale také možností ukázat všestrannost a kreativitu skautského hnutí a důležitost přírody, přátelství a bratrství všech vodních skautů v ČR.

O organizaci a program akce NAVIGAMUS 2018 se stará tým z Jihočeského kraje.